Каркыра өрөөн

Каркыра Өрөөнү Ысык-Көлдү н чыгы - шында. Түндүгүнөн Кетмен жана Кеген тоо-лору, түштүгүнөн Тескей Ала тоонун тар-магы менен ч ектелет. Аянты 400 км-ге жа-кын . Уз. 78–82 км, туурасы 35км (жазыжери). Деңиздеңг. 1800–2750 м бий икте. Рельефи боюнча5 районго бөлүнөт: 1)жапыз адырлуу Күнгөй Ала-тоонун чыгыштара-бы, 2) каптал өрөөндөрү көп Тескей Ала - тоонун түн. бети, 3) коо-колоттуу, каксоо адырлуу Кетмен тоосунун түш. капталы, 4)чаптуу, жарым чөлдүү Чааркудук жана Кегендин адырлары,5) Каркыра түздүгү Тоолору палеозойдун акиташ тегинен, кумдуктан жана граниттен, адырлары па-леоген менен неогендин кызыл чопо жана кум-шагыл аралашкан борпоң тектеринен, түз-дүгү аллювийч өкмөлөрүнөн турат. Гене-зистик тиби боюнча синклинорий - гирбен , структурасы Түн. Теңир-Тоонун Ысык-Көл зонасы менен байланыштуу. Климаты кон-ти ненттик, жайы жылуу (15–16°С), январ-дынорт. темп - расы – 10...–12°С. Жылдык жаан-чачыны 300–450 мм. Шамал кыш-кысын батыш, жайкысын көбүнчө чыгыш тарапка согот. Суулары: Каркыра , Кеген жана Текес. Өтө шордуу Тузкөл көлү бар. Өрөөн күрөң жана кара топурактуу. Талаатулаңы, тескей беттери ндешалбаа, кара-га , адырлард а кургакталаа өсүмдүктөрү басымдуу. Малчарбасына ыңгайлуу, Ке-ген, Шакыдысуу кыш жайгашкан. Башкы авт. жолу Алматы менен Нарын кол районун Кеген аркылуу байланыштырат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)