Каракаман тоосу

Каракаман тоосуКаракаман тоосу Ички Тееңиртоодо. Жылуусуу(чыгышында)жана Каракужур (батышында)сууларынын аралыгында субкеңдик багытта жатат. Каракаман суусу аны экиге бөлөт. Узундугу56км, туурасы 14км, орто бийиктиги 3860м, эң бийик жери 4343м. Чардаксуу жана Каракаман сууларынын өрөөндөрүнөн салыштырмалуу бийиктиги 1000м. Каракаман тоосу горст-мегантиклиналык түзүлүштө. Неогендин аягында, төртүнчүлүк мезгилдин башталышында көтөрүлгөн. Батыш Каракамандын капталдары асиметриялуу, түндүк капталы тик, кыска(2,5км),түштүгү жазы (3-15км),Чыгыш Каракаман симметриялуу түзүлүштө. Тик капталдуу тепши сымал өрөөндөр арбын. Байыркы тайпаң жоондор 4000-4200м, батышында3600м бийиктикте кездешет. Тепши сымал өрөөндөрдүн башы (түн капталы)мөөңгүлүү. Кар чегинин бийиктиги4000м бийиктен өтөт. Негизинен үстүңкү протерозойдун филлит, кумдук, алевролит, кварцтуу порфирит, соңку рифейдин гранит-диорит жана гранит тектеринен түзүлгөн.3000-3500м бийикте кылканактуу-шыбактуу кургак таала,3500-3800мде субальп шалбалуу талаа.3800мден жогору альп шалбаасы, гляциалдык-нивалдык ландшавт алкактары мүүнөздүү. Жайыт.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)