Кайран эл

Айгыр менен атан төө,

Арык кылды, кайран эл.

Өлгөн жерде терисин,

Чарык кылды, кайран эл.

Кара жанын курч уруп,

Карып калды, кайран эл.

Караңгы уйгур тамында,

Корголоду, кайран эл.

Баарын берип жан үчүн

Жорголоду, кайран эл.

Жазгы жамгыр мойнуна

Шорголоду, кайран эл.

Жүктөп алып эшекти,

Жетеледи, кайран эл.

<,<, Арзан шаар кайда?>,>, - деп,

Төтөлөдү, кайран эл.

Карылары баса албай,

Жөтөлөдү, кайран эл.

Жаш балдарын мойнуна

Көтөрөдү, кайран эл.

Эртели - кеч дос, жарын

Көрүшпөдү, кайран эл.

Чогулушуп өлгөнүн

Көмүшпөдү, кайран эл.

Бири-биринен адашып,

Таппай жүрөт, кайран эл.

Олтурууга бир аймак,

Батпай жүрөт, кайран эл.

Бир жерине тынч алып

Жатпай жүрөт, кайран эл.

<,<, Таяк>,>, алса колуна

<,<, Ат>,>, тай жүрөт, кайран эл.

Почто менен жиберген

Каттай жүрөт, кайран эл.

Жакындарды карабай,

Жаттай жүрөт, кайран эл.

Мурункудай тамагын

Таппай жүрөт, кайран эл.

Казан-аяк, табактар,

үбүн сатты, кайран эл.

Чычырканак казышып,

Түбүн сатты, кайран эл.

Кымыз, бозо ачыткан

Күбүн сатты, кайран эл.

Тоо-токойдун ичинен

Дүмүр сатты, кайран эл.

үйгө жыйган төшөнчү,

Жүгүн сатты, кайран эл.

Нечен көчөт термелүү

Түрүн сатты, кайран эл.

Кийимдерин кылалбай

Жүнүн сатты, кайран эл.

Күмүш чапкан куюшкан,

Жүгүн сатты, кайран эл.

Эч нерсени калтырбай,

Түгөл сатты, кайран эл.

Түрдүү-түрдүү көчөттүү

Шырдак сатты, кайран эл.

Арзан шыйрак мында – деп,

Ырдап сатты, кайран эл.

Актай чийди кызылга

Чырмап сатты, кайран эл.

Көчүп барган жерлерин

Кымбат кылды, кайран эл.

Аксы, Турпан байына

Кызмат кылды, кайран эл.

Ыңырчак менен көтөрмө,

Аркан сатты, кайран эл.

Ачкасына чыдабай

Арзан сатты, кайран эл.

Кийип турган үстүнө

Тонун сатты, кайран эл.

Эч нерсесин калтырбай

Сонун сатты, кайран эл.

Илме менен сайдырган

Сайма сатты, кайран эл.

Мал базарга бышырып,

Жарма сатты, кайран эл.<, br.>, Баш кошуп чогуу байыр албай,

Сайлап жүрөт, кайран эл.

Азаттыкты эңсешип,

Зарлап жүрөт, кайран эл.К. Артыкбаев, Б. Исаков Бишкек " Акыл " ААК - "Мектеп" 2004

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)