Ийик ийрүү, ийне жана ийне сайма

Ийик ийрүү — Ийик менен көзгө илээшпей чимирилтип, жүндү ичке-жоон бурап толгоо. Көркөм кол өнөрчүлүктө шырдак шыруу, милте (жээк, ыскыт) чалуу, өрмөк согуу, килем токуу жана түймө түйүү өнөрү жалаң ийрилген жүн аркылуу гана жүзөгө аша алат. Оң-тетири ийрилген жалаңкат жипти кайра каттай ийирсе, мында бирдемелерди жамоо үчүн жип чыйрак түшөт. Ийне — «Саптай албаган учук тандайт, сая албаган ийне тандайт» (Макал). Бул — чеберлердин куралы, учу учтуу, башында учук саптай турган көзү бар, мунун ичке, жоон, орточо түрлөрү болот. Анын жоонун темене жейт. Ийне жасаган, сынган ийнени кепшердеген усталар да чыккан.

Анын жердиги ак учук — ийненин көзүнөн өткөрүлгөн жип. Ийне курч темирден тандалат. Ийне сайма — «Беши жубан, беши кыз, Мелдешип ийне сайышкан, Беш жубандын ичинде, Беш манжасы майышкан». (Калык) Бул — сайманын бир түрү. Ийне сайма — жөрмөп саюу. Ичке ийне менен сайма сайса, сайым элпек кетет да, түшкөн көркөм көчөт ошончолук сыйда көрүнөт. Мыкты саймачылар учуктук жипти кыска сапташат. Бул ийнени сайып, учукту тартууда анча чубалжып чачышпайт. Адатта, жипти оң кол менен уч жагынан кармап, учуктун учун чыйратып, ийнени сол колдо учунан тутуп, өйдө маңдайга көтөрүп, ийне көзүнөн өткөрөт.

Бул — учукту саптоо. Сайма саюуда оң колдо учуктуу ийне болот. Сол колго жердикти кармоо зарыл. Ийнени оң колдун үч манжасы (башбармак, сөөмөй, ортон) менен эптүү кармайт. Ал эми сайманын жердиги энине карата тизеге басып, сөөмөйгө ороп, атайын «алкакка» керип туруп да саюуга болот. Мына ушундай жолдор «сайма саюу» деп аталат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)