Эшегине жараша тушагы

Медресенин мудариси ооруп калат. Окуучуларынын бири аны көргөнү келип: - О, молдоке, жолбун иттей кынжыйып, өңүңүздөн аябай азыпсыз! - дейт. Молдонун шагы сынып, таарынып калат, бирок унчукпай тим болот. Дагы бир окуучусу келгенде гана таарынчысын айтат: - Капыр-аай, заман кантээр экен? Эми эле бир окуучум келип, мени итке теңеп кетти...

Анда кийинки келген окуучусу молдокесинин көңүлүн жооткоткончо шашып: - Келжиреген неме да, айтканын көңүлүңүзгө албаңыз! Айыгып кетсеңиз эле, кайрадан эт байлап, чочкодой семиресиз! - дейт. Молдо катуу таарынып, бирок дале унчукпайт. Акыры Апенди келсе, таарынчысын ага төкпөй-чачпай айтып кирет: - Э, Апендим, эл бузулуптур!

Бир окуучум келип, мени итке теңесе, экинчиси чочкого теңеп кетти! - деп. - Капаланбаңыз, таксыр! Эшегине жараша тушагы дейт муну: устаты кандай болсо, шакирттери ошондой болот да! - деген экен Апенди.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)