Электр-химиялык чыңалуу катары

Электр-химиялык чыңалуу катары — стандарттык электроддук потенциалынын мааниси боюнча металлдар иреттүү жайгашышы. Ал төмөнкүдөй жазылат (салыштыруу максатында суутек менен кычкылтек кошо берилди): Li, К, Са, Nа, Mg, Аl, Мn, Zn, Cr, Fе, Сd, Ni, Sn, Рb, Н2, Сu, Нg, Аg, Рt, О2, Аu. Э.-х. ч. к. электроддук процесстер термодинамикалык жүрүү мүмкүнчүлүгүн аныктайт. Мисалы, потенциалы терс металл потенциалы оң металлды анын туздары эритмесинен сүрүп чыгарат. Суутек электроддук потенциалына салыштырмалуу потенциалы терс мааниге ээ болгон металлдар (терс электрдүү металлдар) суудагы эритмелерде термодинамикалык туруксуз болушат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)