Диплоид

Диплоид - клеткаларында жуп окшош хромосомалардын жыйындысы бар организм. Терминди Э. Страсбургер 1905-ж. киргизген. Хромосомалардын Д-дик саны түргө мүнөздүү белги (Табл.). Хромосомалардын Д-дик (кош) жыйнагы сомалык (денелик) клеткалардын ядросунда болот (12-13-сүрөттөр). Жыныс клеткалардын (гаметалардын) ядролорунда хромосомалардын гаплоиддик башкача атйканда жалпы жыйнагы болот. Адамдын Д-дик жыйнагында 23 хромосома болот. Гаплоиддик жыйнакта ар бир жуптан 1 гана хромосома болот. Д. эки гаплоиддик гаметалардын биригүүсүнөн пайда болот. организмдин ар бир түрү үчүн хромосомалардын Д-дик жана гаплоиддик жыйнактарынын саны туруктуу болот.

Көпчүлүк жаныбарларда жана жогорку өсүмдүктөрдө Д. алардын тиричилик циклинин негизги учуру болуп саналат. Д-дүүлүк эволюциянын жүрүшүндө гаплоиддик организмдин негизинде пайда болуп, гаплоиддерге салыштырмалуу алардын артыкчылыгына байланыштуу сакталып калган. Айтсак Д-дик организмдердин рецессивдик мутациялары гетерозиготтук абалда (Аа) табигый тандоого билинбей, популяцияларда жашыруун түрдө сакталат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)