Чылпагын алам деп, көзүн чукуп салыптыр дейт мындайды

Апенди келатса, алдынан көрүстөнгө өлүк көтөрүп бараткандар чыгат. - Ишиңер илгери, жолуңар шыдыр болсун! - деп, Апенди аларга заңылдап коё берет кыйраткансып. Тигилер ачуусу келип, Апендини эси-көөнүнөн калгыс кылып, аябай таякташат да: «Маркумдун ыйманы жолдош, жаткан жери жайлуу болсун!» деген бата айтылат мындайда деп, кулагына куюп жөнөтүшөт. Алиги айткандарды эсине бек түйүп алып, Апенди андан ары кетип баратса, жоон топ неме ырдап, бийлеп келатканын көрүп, күтүп турат да, жакын келишкенде, алаканын жайып, өлүктө айта турган сөздөрдү «ыйманы жолдош, жаткан жери жайлуу болсун» дедиртип, шатырата айтып калат. Апендини дагы сабашат да, тойдо ырдап-бийлеш керек деп жолго салышат. Апенди «ырдап-бийлеш керек» дегенди эсине түйүп алып, андан ары жөнөйт.

Аңгыча коён атмак болуп, мылтыгын мээлей баштаган мергендин үстүнөн чыгып, ырдап-бийлеп жиберет. Коён аттырбай качып кетет. Мерген Апендини көк ала койдой сабап туруп, «ылдый эңкейип, өңүп жүр» деп, кулагына куят. Апенди мунун айткан акылын да эсине түйүп алып, андан ары кетип баратса, койчу кой жайып жүргөн экен, Апенди өңкөңдөгөн бойдон койчуну карай жөнөйт. Кой үркүп алып, туш келди чачырап кетет. Койчу да Апендини кармап алып, катуу таяктап коё берет. Айтор, Апендинин башынан ушундай апендичилик жоруктар да өткөн имиш.

Комментариев: 1 RSS

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)