Чамбыл-Бел

Чамбыл-Бел — "Манас" эпосундагы топоним. "Манас" эпосунун негизги варианттарында айтылат. Саякбай Каралаевдин варианты вариантында "Чамбыл-Бел деген жер келет, Чамбыл-Белди жердеген Жанаалы, Карач эр деген" (Саякбай Каралаев, 2. 15), — деп Көкөтөйдүн ашына кабар бергенде башка элдер менен катар кабар айтылат. Багыш Сазановдун вариантында Чубак Манаска тарынып ачууланган учурда төмөнкүчө сүйлөнөт:

Казам жетсе өлсөм деп,

Жон-Оюлда жошулдум,

Чамбыл-Белдин чатында,

Он үчүмдө кошулдум (БС, 1080-инв., 258-б.).

Сагымбай Орозбаковдун вариантында элдин Көкөтөйдүн ашына келип түшкөн учурунда Музбурчактын жери катарында эскерилет:

Букарай шарып ары жагы,

Бузулган Чамбыл бери жагы,

Оодарып бенде жеңбеген,

Жарагы белде бир кучак,

Будайык уулу Музбурчак (Сагымбай Орозбаков, 3. 107).

Чамбыл-Бел "Көруулу" дастанындагы Көруулунун жери. Эпоско дастандын таасири аркылуу кийин 19-кылымдын 2-жарымында кирген.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)