Бутанаев Виктор (Астайбег) Яковлевич

Бутанаев Виктор (Астайбег) Яковлевич (1946-ж. 12-мартта туулган). Жакынкы жана алыскы өлкөлөрдүн илимий чөйрөлөрүнө таанымал ири этнограф-окумуштуу, белгилүү тарыхчы. Аскер адамынын үй-бүлөсүндө туулган. Улуту боюнча хакас (хоорай). Н. Ф. Катанов атындагы Хакас Мамлекеттик университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору. Аталган университеттин Археология жана этнография кафедрасын (лаборатория) жетектейт. 1968-ж. Ташкент Мамлекеттик университетин археология адистиги боюнча аяктаган. Андан соң, Илимдер академиясынын Сибирь бөлүмүндө, Хакас Мамлекеттик университетинде эмгектенген. Хакас элинин 16-19 кк. этностук тарыхы, этногенези, маданияты боюнча кандидаттык диссертациясын коргогон. Саян - Алтай түрк ж. б. элдеринин этнографиясы, салттуу маданияты боюнча ири адис. «Кыргыз» этноними жана анын мааниси боюнча туура эмес айтылган тыянактарга, илимден алыс бүтүмдөргө каршы туруп келет. 1993-ж. Саян-Алтай элдеринин этностук тарыхы, этнографиясына багышталган докторлук диссертациясын коргогон. Хакас эн тамгалары, салттуу маданиятынын үлгүлөрү, Саян-Алтай шаманизми, бурханизми, элдик оозеки чыгармалар, дастандар ж. б. таанымал адис. Хакас-кыргыз этногенетикалык, этномаданий алакалары боюнча жүйөлүү илимий пикирлерди, тыянактарды айтып келет. Энесай кыргыздарынын тарыхы боюнча жарыкка чыккан илимий эмгектеринин цикли, теги бир эки элдин (кыргыз-хакас) ортосундагы данакерлик ишмердүүлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын «Даңк» медалы менен сыйланган. Саян - Алтайга уюштурулган эл аралык археологиялык-этнографиялык экспедицияны жетектеген. Учурда профессор В. Я. Бутанаев тарабынан негизделген этнографиялык илимий мектеп калыптанып жатат. ЗОдан ашуун монографиялардын, 200дөн көп илимий макалалардын автору. Айрым эмгектери хакас, кыргыз, түрк ж. б. тилдерде жарык көрүп келет. Автордун негизги эмгектери төмөнкүлөр: Этническая культура хакасов. - Абакан, 1988, Хакасско - русский историко-этнографический словарь. - Абакан, 1999, Происхождение хакасских родов и фамилий. - Абакан, 1994, Бутанаев В. Я. Хакасы. Этнографический очерк. - М.: 1995, Бутанаев В. Я. Этническая история хакасов ХѴІІ-ХІХ вв. - М.: 1990, Бутанаев В. Я. Традиционная культура и быт хакасов. - Абакан, 1996, Бутанаев В. Я. Личные имена хакасов. - Абакан, 1993, Бутанаев Б-Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII - нач. XVIII вв. - Абакан, 1995, Бутанаев В. Я., Бутанаева И. И. Хакасские родословные. - Абакан, 1996, Бутанаев В. Я.,Худяков - С. История енисейских кыргызов. - Абакан, 2000, Бутанаев ..Бутанаева И. И. Хакасский исторический фольклор. - Абакан, 1, Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. - Абакан, 2001, Бутанаев В. Я. Этническая культура хакасского народа. - Абакан, 1997, Бутанаев В. Я. Социально - экономическая история Хонгорая (Хакасии). - Абакан, 2002, Бутанаев В. Я., Бутанаева И. И. Эне-Сай кыргыздары: Фольклор жана тарых (которгон О. К. Каратаев) - Б.:2002 ж. б.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)