Бромлей Юлиан Владимирович

Бромлей Юлиан Владимирович, советтик тарыхчы жана дүйөлүк аты бар этнограф-теоретик жана практик, тарых илимдеринин доктору, профессор. Этнография илиминдеги абройлуу илимпоздордун бири катары белгилүү. Болочок тарыхчы-этнограф Ю. В. Бромлей 1921-ж. Москва шаарында таанымал тарыхчы В. С. Сергеевдин үй бүлөсүндө туулган. Мектепти аяктагандан соң, 1941-ж. Москва Мамлекеттик университетеинин физика-техникалык факультетине тапшырат, ошол эле жылы согуш башталып, аскерге чакырылат. 1945-ж. фронттон кайтып келгенден соң, МГУнун тарых факультетние тапшырган. Окууну аяктагандан кийин 1950-ж. СССР ИАсынын Славянтаануу институтуна илимий кызматкер болуп кызматка орношот. 1956-ж. илимдин кандидаттык, 1965-ж. докторлук диссертациясын коргойт. 1966-ж. СССР Илимдер Академиясынын Этнография инстититунун директору болуп дайындалган. Этнография илиминин эң көрүнүктүү теоретиктеринен болгон Ю. В. Бромлей Л. Н. Гумилевдун пассионардык теориясын сындап, этностун дуалисттик концепциясынын негиздөөчсү болуп калган. Юлиан Владимирович Бромлей 1990-ж. 4-июнда каза болот. Ал көзүнүн тирүүсүндө бир катар теориялык денгээли жогору болгон изилдөөлөрдү жасап, монографияларды жарыкка чыгарган. 20 к. 60-90 жж. советтик этнография илимине жетекчилик жасаган. Анын түздөн-түз жетекчилиги астында 20 томдук «Страны и народы» аттуу фундаменталдуу энциклопедия басмадан чыкканы маалым.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)