Биология

Тирүү табият жөнүндөгү илимдер жыйындысы. Б. вирустан тартып кишиге чейинки бардык тирүү организмдердин түзүлүшүн, функциясын, өөрчүшүн, пайда болушун, бири-бири жана айлана-чөйрө менен байланышын изилдейт. Жердеги тиричилик формалары, изилдөө методу жана анын максаты көп түрдүү болгондуктан биологиялык илимдер системасы өтө татаал. Б-нын жаныбарларды изилдөөчү бөлүмү — зоология, өсүмдүктөрдү изилдөөчү бөлүмү ботаника деп аталат. Бул бөлүмдөр изилдөө объектилерине жараша дагы бөлүмчөлөргө (вирусология, микробиология, паразитология, микология, энтомология жана башка) бөлүнөт. Б-нын өз алдынча бөлүмдөрү тирүү организмдердин түзүлүшүн (анатомия, гистология, цитология), алардын функцияларын (физиология), тукум куугуч белгилерин жана өзгөргүчтүк закон ченемин (генетика), жаныбар жана өсүмдүктөрдүн тиричилик мүнөзүн, айлана - чөйрө менен өз ара мамилесин, жүрүм-турум өзгөчөлүгүн (этология) жана жеке өөрчүшүн (өөрчүү Б-сы), ошондой эле жердеги тиричиликтин тарыхый өөрчүү закон ченемин изилдейт. Изилдөөнүн химиялык жана физикалык жаңы методдорун колдонуу жаңы тармактардын — биохимия, биофизика, молекулалык биологиянын пайда болушуна түрткү берди.

Биологиялык изилдөөлөрдүн эл чарбасында, айрыкча медицинада практикалык мааниси өтө чоң. Кишинин жугуштуу ооруларын козгоочу бактериялар, вирустар жана башкалардын жана аларды таратуучу жаныбарлардын тиричилик аракетин үйрөнүү көпчүлүк ооруларды алдын алуу чараларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. Электрондук микроскопия, радиоактивдүү изотоптор, изилдөөнүн азыркы биохимиялык жана биофизикалык методдору организмдин биологиялык процесстеринин негизиндеги структуралар менен реакцияларды үйрөнүүго, субклеткалык түзүлүштөрдү, алардын клетка тиричилигиндеги ролун молекулалык деңгээлде изилдөөгө, иммунитеттин татаал механизмин үйрөнүүгө мүмкүндүк берди. Генетикадагы жетишкендиктер хромосомалардын санынын өзгөрүшүнө жана кишинин генетикалык аппаратынын башка бузулуштарына байланыштуу ооруларды диагноздоого мүмкүндүк берет. Азыркы этаптагы Б-нын милдеттери өтө чоң жана ар түрдүү. Молекулалык Б. кеңири өөрчүүдө. Тиричиликтин келип чыгышы, биологиялык түрлөрдүн пайда болуу процесстери сыяктуу маселелер — азыркы Б-нын актуалдуу маселелеринин бири. Азыр тирүү организмдердин табигый жамаатташтыгынын жана бүтүндөй биосферанын кунардуулугун, жер шарында тез өсүп жаткан калктын санынын биосферага тийгизген таасирин изилдөөгө жана аны сактоо менен анын кунардуулугун көбөйтүүгө чоң көңүл бурулууда.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)