Билимди көрсөтүү

Билимди көрсөтүү (Кnowledge representation - Представление знаний). Эксперттик системдерде билимдер базасында билимди коддоо жана сактоо үчүн колдонулган методдор. Билимди сунуш кылуунун бир нече схем же моделдери колдонулат, аларга төмөнкүлөр кирет: 1) билимди ЭГЕР «шарт», АНДА «аракет» сүйлөмү түрүндө билимди сунуш кылган продуктук модели, 2) чокулары түнүшүктү, ал эми кырлары түшүнүктөр арасындагы катыштарды көрсөткөн багытталган графтар түрүндөгү семантикалык тармактар жана аларга бекитилген жүрүш туруш, 3) фреймдик тармакты көрсөткөн обжекттердин абстрактуу түспөлү, касиеттери жана аларга бекитилген жүрүш-туруш, 4) биринчи тартиптеги предикаттарды эсептөөгө негизделген формалдык логиктик моделдер, 5) адамдын мээсинин иштешин түспөлдөө менен үйрөтүүгө жана өзүн үйрөтүүгө жөндөмдүү нейрон тармактары.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)