Бешташ жаратылыш паркы

Бешташ жаратылыш паркыБешташ жаратылыш паркы 1996-жылы областтык маанидеги корголуучу жай катары уюштурулган. Негизги максаты θсYмдYктθрYн уникалдуу эндемиктен сактоо YчYн жана эс алабыз деп Талас шаарынан жана башка жактан келYYчYлθрдYн агымын жθнгθ салу YчYн тYзYлгθн. Талас Ала-Тоосунун тYндYк капталынан борбордук Бешташ суусунун алабын бYт камтыйт. θрθθндYн тθмθн жагынын абсолюттук бийиктиги 1250 м, тегерегиндеги тоолордун бийиктиги 3500 м. Парк аркылуу Бешташ суусу агат, анын кθп жылдык орточо чыгымы 3,5 м3/сек. Бул жерде θсYмдYктθрдYн 800 гθ жакын тYрлθрY байкалган, анын ичинен 28и дарак жыгачтар жана бадалдар. Кээ бир θсYмдYктθрдYн тYрлθрY Кыргыз Республикасынын Кызыл Китебине киргизилген(Семёновдун кθк карагайы) 3008 м бийиктикте кооз Бешташ атуу кθл жайгашкан. Анын бетинин аянты 0,54 чарчы/чакырым,орточо тендиги 13 м. Ири сYт эмYYчYлθрдθн ТОО эчки, суусар, илбирс, эликтер, сYлθθсYн мекендейт. Канаттуулардан, кекилик, балта жутар кθк жору, ак кажыр, алгыр куштар кезигет. Кθлдθ жилингир балыгы бар.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)