Бердике Баатыр

Бердике баатыр, Бердике Сырдыбай улуу (18-кылымдын ортосу, азыркы Талас району, Бешташ капчыгайы - 18кылымдын аягы, Анжиян шаары)- тундук (аркалык) кыргыздардын Жунгар хандыгына каршы күрөшүн уюштуруучулардын жана жетекчилердин бири.

Саруу уруусунун алакчын уругунан. Кушчу, жетиген урууларынын башчысы Эр Солтоной, Итим баатыр, Солто элинен Жайыл менен Кошой, саяктардын эр Садыр, сарбагыштан Атаке баатыр ж. б. менен бирдикте кыргыз жергесин жунгарлардан бошотууда айрыкча таанылган. Санжырачылардын айтуусуна караганда Бердике баатыр жоого киргенде жайдак ат минип, кылыч чаап, айбалта соккон. Жогоруда аталган баатырлар менен Талас ороонунон, Чүйдөн, Кеминден баскынчыларды сүрүп, Ысыккөлдүн тескейин бошотушкан. Бердике баатыр уч жыл кол боюнда туруп, хан Бердике аталган. Бердике кийин Таласка келип кокон бийи Эрденеге каршы аттанган. Ушул жортуулунда Бердике баатырды Анжиянда Эрдене бийдин тынчылары ууланган жебе менен капысынан атып өлтүрүшкөн.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)