Ассоциативдүүлүк

Ассоциативдүүлүк, топтоштуруу закону - алгоритмдик амалдын касиети. Сандарды кошууда, көбөйтүүдө ассоциативдүүлүк (a+b)+c=a+(b+c) ж-а (ab)c=a(bc) теңдештиктери менен мүнөздөлөт. Эгер берилген алгоритмдик системада (x*y)* z=x* (y* z) теңдештиги орун алса, анда «*» бинардык амалы ассоциативдүү болот. Ушул эле сыяктуу, эгер бардык i=1,2,...,n үчүн (x1x2...xna)xn+1...x2n la = =х, х„...х.(х х ...х<, я)х...х w теңдештиктери аркылуу n тартиптеги w амалынын ассоциативдүүлүгүн аныктоого мүмкүн. Ассоциация (коомдо) (латынча assoclatio - кошулуу, биригүү) - 1) коомдо ассоциация-мекемелердин, уюмдардын же жеке адамдардын жалпы чарбачылык, саясий, илимий-маданий маселелер боюнча бир максатка биригиши, 2) психологияда ассоциация - сырткы жана ички дүүлүктүргүчтөрдүн таасиринен болчу адамдын психикалык процесстери менен кыймыл-аракеттеринин байланышы. Ассоциация адамдын мурдагы тажрыйбаларынын негизинде пайда болуп, заттар менен кубулуштардын мейкиндик-убакыт катнаштарына (мейкиндик менен убакыт ичиндеги байланыш ассоциациясы, мисалы, жаздын келиши жана чөптүн чыгышы) алардын окшоштугун (окшоштук ассоциациясы, мисалы, жалбырактын шуудурашы жана адамдын шыбыры) же карама-каршылыгын чагылдырышы мүмкүн (карама-каршылык ассоциациясы, мисалы, күн менен түн, карылык жана жаштык), 3) экономикада - монополиянын формасы. 2-дүйнөлүк согуштан кийин мындай уюмдар мамлекеттик-монополиялык бирикмелер айрыкча өнүктү. 1951-жылы көмүр жана болот боюнча европалык Бирикме пайда болду. 1957-жылы Европалык экономикалык шериктештик (ЕЭС) - «Жалпы рынок» түзүлгөн. 1960-жылы Эл аралык мамлекеттик-монополиялык жаңы бирикме - Европалык соода ассоциациясы (EACT) уюштурулган. Aзыр эл аралык мамлекеттик-монополиялык бирикмелер барган сайын көбүрөөк түзүлүүдө. Эл аралык мамлекеттик монополиялык бирикмелер өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө белгилүү көмөк көрсөтөт.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)