Арли Арбуду

Советтик Кыргызстандагы дунган жазуучусу Арли Арсазович Арбуду 1917-жылы Кыргыз ССРинин азыркы Москва районундагы Александровка селосунда туулган.

1933-жылы А. Арбуду Александровкадагы башталлгыч мектепти бүтүрүп, Фрунзедеги педтехникумдун дунган бөлүмүнүн төмөнкү группасына өтөт. Алматыда дунган педагогикалык окуу жайы ачылгандан кийин ошол окуу жайына которулат. Аны бүтүргөндөн кийин Казак ССРинин Жамбыл областындагы Көктерек районундагы Киров атындагы мектепте мугалим , окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт.

1940-жылы Кызыл Армияга чакырылып, Ленинград шаарында кызмат өтөйт, Ата Мекендик согуштагы 900 күндүк блокаданын кыйынчылыгын башынан өткөрөт.

1945-жылы аскер кызматынан демоблизацияланып, мугалимдик кызматын аткара баштайт. 1946-жылы сентиябрь айында Алма-тыдагы чет тилдер институтуна окууга өтөт. Аны 1950-жылы бүтүргөндөн кийин Кыргыз ССРинин Пржевальск районундагы Мичурин атындагы орто мектепте мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. 1952-жылдан 1956-жылга чейин Кант районундагы Милянфан орто мектебинде иштейт. 1956-1967-жылдарда Кыргызмамбаста дунган адабияты боюнча редакторлук кызмат аткарат. 1967-жылдан бери дунган тилинде чыга турган "Шыйуэди Чи" газетасынын маданият бөлүмүн башкарып келе жатат.

Адабияттагы ишмердигин А. Арбуду 1955-жылдарда баштаган. А. Арбуду 1962-жылдан бери СССР журналисттер Союзунун , 1967-жылдан СССР жазуучулар Союзунун мүчөсү.

А. Арбуду "Эрдик үчүн", "Ленинградды коргогондугу үчүн", "Ленинграддын 250 жылдыгы " медалдары менен сыйланган.

Дунган тилинде.

Кыз кыялы. Повесть, Фурунзе, Кыргызмамбас, 1ё958. 92 бет.

Аял дүрөгү. Повесть, Фрунзе, Кыргызмамбас, 1960, 164 бет.

Дунган мектептеринин 1-кыласстары үчүн алипе. Фурунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1959. 170 бет.

Дунган мектептеринин 6-кыласстарынын окуу хрестоматиясы. Фрунзе, Кыргызмамбас,1962.148 бет.

Боордоштор. Повесть, Фурунзе, Кыргызмамбас,1962, 148 бет.

Ак ниет. Аңгемелер жыйнагы. Фрунзе, "Кыргызстан" басмасы, 1965, 159 бет.

Ма уруусунан жаш жигит. Фрунзе, "Кыргызстан" басмасы, 1971, 128 бет.

Дунган тилинде.

Горький М. Макар Чуда. Аңгеме, Фурунзе, Кыргызмамбас,1957, 28 бет.

Куприн И. Олеся. Аңгеме, Фурунзе, Кыргызмамбас,1958, 90 бет.

Кононов А. Ленин жөнүндө аңгемелер. Фурунзе, Кыргызмамбас,1958, 52 бет.

Сыдыкбеков Т. Ала-Тоодон алтоо. Повесть, Фурунзе, Кыргызмамбас,1958, 90 бет.

Кононов А. Чапаев жөнүндө аңгемелер. Фурунзе, Кыргызмамбас,1960, 58 бет.

Беретенников Н. Володя Ульянов. Фурунзе, Кыргызмамбас,1960, 60 бет.

Айтматов Ч. Жамийла. Повесть, Фурунзе, Кыргызмамбас,1962, 51 бет.

Орус тилинде.

Самаганов Ж. Советтик Кыргызстан жазуучулары. Био-библиографиялык справочник, Фрунзе, "Кыргызстан" басмасы, 1969, 103-105-беттер.

Ж. Самаганов. "Советтик Кыргызстан жазуучулары" Фрунзе 1976-ж.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)