Апокалипсис

Апокалипсис – (Байыркы Грек тилинен ἀποκάλυψις apocálypsis «көрүнбөгөн» дегенди түшүндүрөт)

Бул сөз Англис тилине 14-кылымда гана кирген. Дин көз карашында бул сөз бир нерсенин көрүнбөгөн жагы, "көшөгөнүн артында" жана жалган дүйнөдө адамдын билиминен жашырылган нерсе. Библияда (Жаңы Завет) Апокалипсис - бул жакшылыктын жамандыкты бир жолу жеңиши жана азыркы жашоонун аякташы. Апокалипсисти азыр Акыр Заман деп эң көп колдонушат.

2012-жылдын 21-декабрында жаратылыш катаклизмдери же трансформацияга алып келген окуялар болоорун эсхатологиялык ишенимдер аркылуу билебиз. Бул күнү 5125-жылдык Мезоамерикалык Узак Календарыны бүтөт. Көптөгөн астрономиялык жана сандык формулалар айтылып жатат, бирок негизги илим эч нерсе айта элек.

21-Декабрда Жер жана жердин тургундары позитивдүү бурулуш окуялар күтүп турушу мүмкүн жана Жаңы Эра же Заман башталуусу мүмкүн.

Негизги барак: Символизм

Символизм - бул көп кездешүүчү апокалиптик сөз. Биринчиден болуп бул Гематрия колдонулган жерден келип чыгып атат, же жазылган жеринде маанини сыр кылып катыш үчүн же аны ар тараптуу кеңейтиш үчүн, жана дагы сөздөрүн сан менен жазышкан кээ бир маданияттаррда( т. а Римдиктер колдонушкан "Рим сандары"). Ушундай символикалык аталыштагылар "Taxo," "Assumptio Mosis", ix. 1, "Азезил саны" (616 / 666), Ачы китеби 13:18, 888 саны ('Iησōῦς), Sibyllines, i.326-330.

Аналогиялык учурларда алдын ала убакыт окуясы жөнүндө айтылган болсо анда ал окуялар аткарылышы керек. Ошентип "убакыт, убакыттар, жана жарым," Daniel 12:7 диспенсационалисттер менен 3 ½ жылдык убакытта кабыл алышкан, Эноханын "элүү сегиз жолу" , xc.5, "Assumptio Mosis", x.11, атайын "жума" же күндөр жөнүндө жарыялоо, баштапкы чекит Daniel 9:24 дө, 25 болуп "буйрук берүү менен чыгып Мессия ханзаада Иерусалимди кайра курушу керек жана ага жети жума керек", осуят/курмандык бузулгандан кийин 1290 күндөн кийин эскерүү (Daniel 12:11), 12, Энох xciii.3-10, 2 Esdras 14:11, 12, Баруха апокалипсиси xxvi-xxviii, Ачылуу 11:3, анда "эки күбөнү" табияттан тышкаркы шумдуктуу күчү менен эскерет, 12:6, Assumptio Mosis салыштыруу, vii.1. Жана дагы символикалык тилдер инсанды, оокатты жана окуяны түшүндүрүшөт, ошентип Daniel дин "мүйүздөрү" 7 жана 8, Ачылуу 17 жана киийнкилери, 2 чинин "баштары" жана "канаттары" Эздра xi жана кийинкилери, Ачылыштын 6нын 7 мөөрү, кернейлер, Ачылуу 8, "Кудайдын каарланган чынысы" же "...чынысы" түшүнүгү, Ачылуу 16, дөө, Ачылуу 12:3-17, Ачылуу 20:1-3, бүркүт, Assumptio Mosis, x.8, жана дагы ушундайлар.

Мисал катары Daniel - дин 7 жана 8 бөлүмүндө татаалыраак алдын ала айтуулук жана аллегориялар, жана 2 Esdras 11 жана 12 бөлүмүндө, айтылып кеткендер, буларды айтса болот: торпоктор менен койлордун көрө алуулары Эноха lxxxv жана кийинкилери, токойлор, жүзүмдөр, фонтандар жана кедр, Apocalypse of Baruch xxxvi жана кийинклери, ачык жана кара сууулар, ibid. liii жана кийинкилери, мажүрүм талдар жана өсүмдүк өстүрүүлөрүs, Hermas, "Similitudines," viii.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)