Апендинин кенч издегени

Апенди эмир Темирде кызматта жүргөн учурда момундай бир окуя болгон дешет. Бир байга кошунасынын бак-дарагы жагып калат да, эптеп ошону ээлеп калуунун далалатын жасайт. Сат десе, берки көшөрүп көнбөй коёт. Бай ичинен кошунасына кекенет да бак-дарак сатып алам деген акчасын шаар башчысына, казыга, башкы увазирге пара берип, тигилер акчаны алган соң мындай дейт: - Түш көрсөм, кошунамдын өлгөн атасы менин ыраматылык атама жүз алтын дилде бересе экен. Кошунам ата карызынан кутулсун, болбосо, бак-дарагын мага алып бергиле. Байдын кошунасын сотко чакыртышат. Бечара ары чырылдайт-бери чырылдайт, акыйкаттык кылгыла деп жалбарат. Бирок акыйкаттык болбойт. Бак-дарагы алынсын деп, сот какшатып туруп, өкүм чыгарып коёт. Байдын кошунасы шаар башчысына даттанып барат, ал болсо соттун өкүмүн бекитип коёт.

Берки бечара Темирланга даттанат. Темирлан анын арыз-муңун башкы увазирине табыштайт. Баш увазир да соттун чечимин бекитип коёт. Бечаранын үмүтү үзүлөт. Жанаша жашаган кедейлер «жардам бир келсе Апендинин гана колунан келет, ошого бар да төкпөй-чачпай баарын айтып бер» дешип, аны Апендиге жиберишет. Тиги келип, Апендиге болгонун болгондой айтат. - Кайгырба, - дейт Апенди ага. - Эртең таң заарда Темирландын сарайынын жанына кел. А-бу дегиче, бак-дарагыңды кайта алдыртып берем. Эртеси таң атпай ордого келсе, Апенди этегин белине кыстарып, кетмендеп, ак сарайды түбүнөн казып аткан экен, берки таңыркап: - Эй, Апенди, бул эмне кылганың? - деп чочуйт.

- Колуңа кетмен-күрөк ал да мага жардамдаш, - дейт Апенди, - бак-дарагыңды мына ушу жерден сууруп чыгабыз. Тиги бечара Апендини алжып калган экен деп ишенбейт. Анда Апенди акырын күлүп: - Көзүңөн көрүп турам, сен мени алжып калыптыр деп турасың, мен алжыбай эле соомун. Мындай зөөкүрлөрдү эмне кылышты мага кой. Унчукпай карма кетменди! - дейт. Бечара кетменди алып, Апендиге жардамдашып кирет. Көрсө, эмир жаткан үйдүн астын казып атышкан экен.

Дабышты угуп, эмир Темир ойгонуп кетет. Жигиттери чакчелекей, кымгуут түшүп, сыртка чуркап чыкса, Апенди далай жерге дейре оюп-кирип барып калган эле, кайра жүгүрүп, Темирландын өзүнө айтышат. Темирлан чыгып келет да: - Апенди, сага эмне жин тийдиби? Бул эмне кылганың? - дейт. - Түш көрсөм, ыраматылык атам ушул тамдын түбүнө алтын салынган жети кумара көмүп кетиптир. Кетмен ал да мени менен кошо казыш.

Кенчти тапсак, жарымы - меники, жарымы - сеники. - Дөөрүбөй бери чык, - дейт Темирлан. - Бул сарайдын салынганы качан! Анда сенин атаң түгүл атаңдын чоң атасы да туула элек болчу. - Аны билем, - дейт Апенди. - Билсең эмне казып атасың? - Түш көрсөм казам да. - Макоо, түшкө киргендин баары эле чын боло берчү беле!

Ошондо Апенди ордунан туруп келип, белин түзөп, мындай деген экен: - Дал ушул сөзүңдү уга албай жаттым эле. Эми угуп тур. Анан Темирланга бак-дарак менен болгон окуяны бүт айтып туруп, эмирдин өзүнө суроо коёт: - Айтчы, өкүмдар, эмне үчүн колунда бийлиги барлар менен байлыгы молдордун түшү дайым чын чыгат да, кедей шордуунун түшү түш бойдон былжырап кала берет?! Темирлан жооп таппай туруп калат. Апенди ого бетер чыйралып: - Сотуңдун өкүмүн кайра жандыр да паракорлоруңду жазалап, бечаранын бак-шагын кайта бердир, болбосо, мен алтын чыкмайын бул ченди казганым казган - деп, сарайдын түбүн кайрадан казып кирет. Темирлан, айласы жок, соттун чечимин жандырткан экен.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)