Алтын балалык

Апенди падышага кичинекей алтын балык кармап келип берсе, падыша ордуна бир сомдук алтын теңге берет. Апенди кетээри менен увазир падышаны айныта баштайт: - Бир балык апкелгенге эле бирден теңгени кармата берип отурсаңыз, казнанын түбүнө жетесиз! Балыктан көп эмне бар! - деп. - Ырас эле! - дейт падыша. - Эми эмне кылабыз? - Апендини кайра чакыртыңыз, теңгени берсин, - дейт увазир. - Теңгемди кайра доолаганым, уят болбос бекен? - дейт падыша кандай кылаарын билбей күмөнсүп. - Камсанабаңыз, улугум, - дейт увазири. - Апендиден мен: балыгың эркекпи, ургаачыбы деп сурайм. «Эркек» десе, сиз ургаачысы керек деңиз.

«Ургаачы» десе, эркеги керек деңиз. Апенди теңгени кайта бербеске акысы да жок. Аңгыча падышанын жигиттери Апендини апкелип калышат. Увазир камдап алган суроосун сурайт: - Балыгың ургаачы балык беле, же эркегиби? - деп. Апенди увазирдин амалын дароо сезет да: - Кызтеке болчу, мырзам - деп, таш каптырган экен.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)