Тоо жалбырак же уйгактын пайдасы

Тоо жалбырак же уйгактын пайдасы
Тоо жалбырак бул жалбырагы чоң, өзөгү бийик эки жылдык өсүмдүк. Анын жалбырагында дарыдык кесиети бар заттар көп. Жалбырагын август айында жыйнашат. Элдик медицинада аны куяң (радикулит) ооорусун айыктыруу үчүн колдонушат.Кененирээк...

Эне жонундо ырлар

Эне жонундо ырлар
Эне улук баарынан, эне назик баарынан дегендей "эне жонундо ырлар" жыйнагын сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Достор, апалар тууралуу өз колуңардан жаралган ырларыңар болсо пикир жазып кошуп койгула.

Кененирээк...

Пицца жасоо

Пицца жасоо
Пицца жасоо кандай сонун. Пиццаны уй шартында кандай жасоо керек, бул эң эле оңой, келгиле бирге уйронуп алалы. Пицца - капыстан келип калган конокторго, досторго берилүүчү мыкты тамак. Кененирээк...

Физика деген эмне

"Физика деген эмне" - бул сөздүн түпкүрү грек тилинен келип, "табият" дегенди түшүндүрөт. Башкача айткандай физика - бул бизди курчаган айлана-чөйрөнүн жөнөкөй жана жалпы табият мыйзамдары, материя, кыймыл-аракет, жөнүндөгү илим.Кененирээк...

Ыйман деген эмне

Ыйман деген эмне

"Ыйман деген эмне" - бул кандайдыр бир ички уят-сыйыт, адам көзөмөлдөөчүсү, соту. Адам жашоосунда ыйман жол көрсөткүч катары кызмат кылып, моралдык эрежелер менен иш жасоого жардам берет. Бирок ыйман жонундо тушунук өтө көп кырдуу келет.

Кененирээк...