Бөбөктөр үйү

Бөбөктөр үйү — төрөлгөндөн 3 жашка чейинки балдарды тарбиялоочу мамлекеттик мекеме. Б. ү-нө жетим балдар, жалгыз бой энелердин, ошондой эле сот аркылуу ата-энелик укуктан ажыратылгандардын, соттолгондордун балдары кабыл алынат. Ата-энеси белгисиз балдарды кабыл алганда ага ат коюлуп, фамилия берилет жана кабыл алуу актысынын негизинде ЗАГСка катталат. Б. ү - нөн айрым балдар ата-энесине кетет, багып алууга берилет же 3 жаштан кийин мектепке чейинки балдар үйүнөКененирээк...

Бойрок оорусу

"Бойрок оорусу" — бөйрөктүн функцияларынын өтө катуу бузулушу. Мында бөйрөктө кан айлануу бузулуп, сийдикти бөлүп чыгаруу начарлайт да организмде уулуу заттар көбөйүп, кислота-жегич, суу-электролит балансы өзгөрөт. Катуу кармаган жана өнөкөт түрү бар. Катуу кармоочу түрү көбүнчө 20—40 жаш куракта көп жолугат. Б. и. н-наКененирээк...

Бийик карындыз же сарындыз

Бийик карындыз же сарындыз — көп жылдык жапайы өсүмдүк. Ал Украина, Кавказ, Белоруссия, Батыш Сибирь жана Орто Азияда кездешет. Кыргызстанда кеңири таралып, бадалдардын арасында, суунун жээгинде жана башка нымдуу жерлерде өсөт. Негизинен тамыры дарылык касиетке ээ. Тамыры күзүндө же жаз алды менен казылат да, дароо муздак сууга жууш керек.Кененирээк...

Белок

Организмдин түзүлүшүндө жана тиричилигинде негизги роль ойноочу биологиялык полимер. Б-тун организмдеги ролу өтө ар түрдүү. Ар бир Б-тун өзүнүн өзгөчө физиологиялык кызматы болот. Анын чоң тобу организмдин түрдүү структурасында катышат (структуралык Б.). Клеткалардын кабыгы, ички органеллалары, ошондой эле нерв сөңгөктөрүнүн кабыгы өзгөчө Б-тон турат. Ал кан тамыр, тери,Кененирээк...

Биология

Тирүү табият жөнүндөгү илимдер жыйындысы. Б. вирустан тартып кишиге чейинки бардык тирүү организмдердин түзүлүшүн, функциясын, өөрчүшүн, пайда болушун, бири-бири жана айлана-чөйрө менен байланышын изилдейт. Жердеги тиричилик формалары, изилдөө методу жана анын максаты көп түрдүү болгондуктан биологиялык илимдер системасы өтө татаал. Б-нын жаныбарларды изилдөөчү бөлүмү — зоология, өсүмдүктөрдүКененирээк...