Бактериялар

Табиятта кеңири таралган эң жөнөкөй бир клеткалуу организмдер тобу. 17-кылымда голландиялык окумуштуу А. Левенгук бактерияны биринчи байкаган. 19-кылымдын ортосунда француз окумуштуусу Л. Пастердин, немец окумуштуусу Р. Кохтун жана англиялык окумуштуу Д. Листердин иштеринен кийин Б-дын биологиялык касиети жана алардын биосферадагы ролу кеңири изилдене баштаган. Көпчүлүк Б-дын хлорофилли жок, башкача айтканда алар зат алмашуу процессиндеКененирээк...

Балдар оорулары

Көбүнчө же жалаң гана балдарда кездешүүчү оорулардын тобу. Б. о-на балдардын алгачкы жашындагы жана жугуштуу оорулар, карын, дем алуу органдарынын жана зат алмашуу бузулгандагы оорулары кирет. Б. о. баланын өсүү өзгөчөлүктөрүнө жана жашына, ооруга каршылык көрсөтүүсүнө (иммунитетине) байланыштуу болот. Боюнда бар аялдын ар түрдүү ооруларга чалдыгышы, туура эмес эс алышы, тамактануусу баланын түйүлдүк кезиндеги өсүп жетилишине терс таасирин тийгизет. Ара төрөлгөн жана төрөттөн жабыркаганКененирээк...

Балдар поликлиникасы

15 жашка чейинки балдарга, бардык окуучуларга, поликлиникада же үйдө медициналык жардам көрсөтүүчү дарылоо жана алдын алуу иштерди жүргүзүүчү мекеме. Өспүрүмдөргө. (15тен 18ге) медициналык байкоо чоң кишилердин поликлиникасында, өспүрүмдөр кабинетинде жүргүзүлөт. Б. п. демейде балдар же жалпы оорукананын составына кирет; анда атайын медициналык жардам берүүчүКененирээк...

Балдар санаторийи

Оорулуу балдарды комплекстүү дарылоонун, өнөкөт оорулардын өөрчүшүн алдын алуунун маанилүү звенолорунун бири. Санаторийге баланы врач айрым оору белгилери менен жиберет. Б. с. балдар ооруларынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен адистештирилет. Кызыл жүгүрүк, таяныч-кыймыл аппаратынын туберкулёзу, дем алуу органынын,Кененирээк...

Балдардын аралашма тамактары

Эмчектеги баланы аралаш жана жасалма тамактандырууда колдонуучу азыктар (Шилтеме: Эмчектеги баланы тамактандыруу). Аралашма даярдоодо көп учурда уй сүтү, ар кандай акшак, жемиш, мөмө, жашылчалар, эт, куш эти, балык пайдаланылат. Баланы тамактандырууда сүт зор мааниге ээ. Ошондуктан сүт аралашмасы көп колдонулат. Эне сүтү менен уй сүтүнүнКененирээк...