Балага чач

Балага чач коюу - баласы токтобой жүргөндөр балага көз тийип кырсыктабасын деген ишенимде атайын аны кыз балага окшош болсун деп башынын бир жерине чач калтырып коюшкан.Кененирээк...

Бал ачуу

Бал ачуу, далы ачуу - койдун далысын, ташты, күзгү ж. б. пайдаланып, боло турган окуяны алдынала көрө билүү ишеними. Тарыхый-этнографиялык маалыматтаргаКененирээк...

Балага ат коюу

Балага ат коюу - бала төрөлгөндөн кийин аткарыла турган жооптуу иш-чаралардын бири. Балдарга ысымды аксакал киши же өз атасы койгон. 20-к. башына тиешелүү мындай тарыхый бир маалыматКененирээк...

Бала-Чычкан темир кени

Бала-Чычкан темир кени Талас районунда, Талас тоосунун этегинде, Бала-Чычкан суусунун сол капталында, деңиз деңгээлинен 2000–3000 м бийиктикте. 1967-ж. ачылган. Изилденген эмес. Кен аймагы протерозойКененирээк...

Бал аары

Бал аары - (Apis mellifera), бакма аарыжаргак канаттуулар түркүмүнө кирүүчү аарынын уюк-уюк болуп жашоочу түрү. Дүйнө жүзүндө түштүк кеңдиктен түндүккө чейин кеңири тараган. Аары уруусуна Бал аарынынКененирээк...