Бал аары

Бал аары - (Apis mellifera), бакма аарыжаргак канаттуулар түркүмүнө кирүүчү аарынын уюк-уюк болуп жашоочу түрү. Дүйнө жүзүндө түштүк кеңдиктен түндүккө чейин кеңири тараган. Аары уруусуна Бал аарынынКененирээк...

Бала бакча

Бала бакча - мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоочу коомчулук жана жекече адамдар тарабынан уюштурулган мекеме. Бала бакча мектепке чейинки курактагы балдаргаКененирээк...

Баку коммунасы

Баку коммунасы - Бакуда жана Азербайжандын айрым аймактарындагы Совет бийлигинин (1918-ж. апрель июль ) өкмөтүнүн аталышы. Өкмөттүн курамы большевиктерденКененирээк...