Бактрия

Бактрия, Бактриана - Аму дарыянын ортоңку жана жогорку агымындагы байыркы тарыхый аймак. Азыркы Өзбекстан менен Тажикстандын түштүк жана Афганстандын түндүк областарын камтыган. БактриянынКененирээк...

Бактериялык курал

Бактериялык курал - биологиялык курал адамдарды, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү массалык түрдө дартка чалдыктыруу же өлтүрүү максатында микроорганизмдердин оору козгоочу касиетинеКененирээк...