Байтемиров Насирдин

Байтемиров, Насирдин (1916-1996) - жазуучу, акын, драматург. Чүй районунун Кегети айылында 1916-жылы туулган. Фрунзедеги зооветеринария институтунда окуган. 1955-жылы Москвадагы М. ГорькийКененирээк...

Бай терек

Бай терек бул термин кыргыздарда бүткүл дүйнөлүк дарак жөнүндөгү шамандык түшүнүктү туюнтат. Ал эми бүгүнкү кыргыз тилинде «жалбырактары калың, туш-тушка тармакталып бутактап чыгуучу чоң терек»Кененирээк...

Байсу

Байсу - саруу уруусунун курамындагы урук. Этностук аталыш катары 7-8-кк. даректүү тарыхый булактарда эскерилет. Кытай жыл баяндары (648-ж.) байсилер (байсу) - телеКененирээк...

Бай социалдык топ

Бай – Октябрь революциясына чейинки малдуу, мүлктүү, жери, кыштоосу, жайлоосу бар социалдык топ. Байлар өндүрүшкө катышпай, букаралардын эмгегинен байлыгын арттырып, малынКененирээк...