Балдар адабияты

Балдар адабияты - балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша бөбөктөр, тестиер балдар, өспүрүмдөр үчүн арналып жазылган адабий чыгармалардын жалпы аталышы. Балдар үчүн жазылганКененирээк...

Балдак курал

БАЛДАК – 1. кылыч, канжар, кездик куралдарынын бир тарабы бириктирилген же эки жагы тең ачык кош толтолуу сабы,

2. аксак кишилер колтугуна такап, басууга ылайыкталган,Кененирээк...

Балдак(медицина)

Балдак — бут же омуртка ооруларында же кокустатып алганда басууну жеңилдетүүчү таяк. Балдак оорулуу буттан (же омурткадан) күчтү колго өткөрүүгө мүмкүндүкКененирээк...

Балбалдар

Балбалдар, буркан таштар – байыркы жана орто кылымдарга таандык көчмөн түрк тилдүү уруулары мүрзө үстүнө коюучу таш айкелдер (скульптура). Бийиктиги 0,5–4 метр. Алардын көпчүлүгүнө адамдынКененирээк...