Баланы киринтүү

Баланы киринтүү - жаңы төрөлгөн баланы дароо эле туз кошулган жылуу сууга жуундурушат. Баланы 40 күнгө чейин күндө же күн алыс ушундай сууга жуунтуп турушкан.Кененирээк...

Баланы алмаштыруу

Баланы алмаштыруу – үй-бүлөгө жана жашы жете электерге каршы жасалган кылмыш. Пайда көрүү же бөлөк жаман ой-максаттар менен жасалган алмаштыруу гана кылмыш-жаза жоопкерчилигине жатат.Кененирээк...

Баланы бешикке бөлөө

Баланы бешикке салуу ырымы кыргыздарда кадимки чоң той менен коштолот. Ымыркайдын киндиги түшүп, төрөлгөнүнө жети күн болгондон баштап бешикке салынат. Бешик наристени бакканга,Кененирээк...

Балалайка

Балалайка - орустун элдик үч кылдуу (мурда эки) чертме музыкалык аспабы. 18-кылымдын башында жаралып, домбраны алмаштырган. Айрыкча жөнөкөй калктын арасында кеңириКененирээк...