Баласагун

Баласагун Чүй өрөөнүнөн орун алган орто кылымга таандык шаар, Караханиддер мамлекетинин борбору. Шаар жөнүндө алгач маалымат берген араб автору ал-Мукаддаси Баласагун шаарын башка шаарларданКененирээк...

Баланын укуктары

Баланын укуктары – балдарга тийиштүү адам укуктары, алардын өзүнчө бөлүнүшү баарыдан мурда бир жагынан – балдар жашы жетпегендердин баардык укуктарына жыйындысынаКененирээк...