Барсбек Барс-бег

Барсбек (Барс-бег Ынанчу алп Билге) – VIII к. башында Эне-Сайдагы Кыргыз кагандыгынын башкаруучусу.

Барсбек Экинчи Чыгыш Түрк кагандыгынын баскынчыл саясатынаКененирээк...

Барсбек каган

Барсбек (Барс-бег Ынанчу алп Билге) – VIII к. башында Эне-Сайдагы Кыргыз кагандыгынын башкаруучусу.

VII к. аягында – VIII к. башталышында кыргыздардын Эне-СайдагыКененирээк...