Дезинфекция (жугушсуздандыруу)

Дезинфекция (жугушсуздандыруу) — жугуштуу оорулардын козгогучтарын (бактерия, вирустар жана башка) жок кылуу. Д-га дезинсекция (адамга зыяндуу курт-кумурска, кенелерди жок кылуу), дератизация (зыяндуу кемирүүчүлөрдү жок кылуу) да кирет. Д. күндөлүк (оорулуу жаткан жерде үзгүлтүксүз жүргүзүлөт), акыркы (оорулуу ооруканага жаткырылгандан же айыккандан кийин) жана алдын алуучу (ыпылас суу, таштандылар, адам көп чогулганКененирээк...

Дезинфекциялоочу каражаттар

Дезинфекциялоочу каражаттар айлана-чөйрөдөгү оору козгоочу микроорганизмдерди жок кылуу үчүн пайдаланылат. Хим. каражаттарды тандоодо, анын өлчөмүн, концентрациясына жугушсуздандыруу узактыгын белгилөөдө оору козгогучтун касиети жана дезинфекциялануучу объекттин өзгөчөлүгү эске алынат. Көп колдонулуучу химиялык Д. к-га хлорамин, хлордуу акиташ, кальций гипохлорити, формалинКененирээк...

Дезодорация

Дезодорация — жагымсыз жыттарды жок кылуу. Жагымсыз жыттар ар кандай таштандылар, киши жана жаныбарлар бөлүп чыгарган заттар, тамак-аш азыктары жана башка чирип ажыраганда пайда болот. Жагымсыз жыттар жылчыксыз жабылган жана начар желдетилген имараттарда болот. Кээ бир өнөр Жай ишканаларында (айрыкча тери, химиялык өнөр жайларда) өзгөчө жыттар байкалат. Имарат ж. б. объектилерди пайдалануунун санитариялык эрежелерин бузганда, коммуналыктиричилик объектилерин кир кармаганда,Кененирээк...

Дарыларды сактоо

Ар бир үй-бүлөдө үй аптечкасы бар. Эгер дары үйдө көпкө турса, алар күн нурунун, нымдын, жылуулуктун жана башка таасиринен бузулуп, кээде таасирсиз же уулуу продуктулар пайда болот. Ошондуктан дары сактоо эрежелерин колдонуу өтө зарыл. Бардык дарынын этикеткасы болот. Заводдон чыккан этикеткасында дарынын канча убакытка жарай тургандыгыКененирээк...

Дезоксирибонуклеин кислотасы, ДНК

Дезоксирибонуклеин кислотасы, ДНК — нуклеотиддерден турган биополимер; нуклеин кислоталарынын бири. Ал ар бир организмдин клетка ядросунда бар. ДНК тирүү организмдин түзүлүшү, өөрчүшү жана жеке касиеттери жөнүндөгү генетикалык информацияны сактап, укумдан тукумга берет. ДНКнын молекуласы полинуклеотид тизмегинен түзүлгөн кош спиралдан турат. Ал тизмек 4 түрлүү көп сандаган нуклеотиддерден түзүлөт. Анын составына азот негиздери (аденин гуанин,Кененирээк...

Декомпрессиялык оорулар

Декомпрессиялык оорулар көбүнчө суучулдар (терең сууга түшкөндө), учкучтар, кессондогу жумушчулар (кессон оорусу) жогорку басымдуу зонада болгон мезгилде каны жана ткандары азот менен өтө каныккандан болот. Жогорку басымда киши дем алып жаткан абадагы жана ткандагы азот бирдей деңгээлге жетмейинче ткандар азот менен каныга берет. Бул процесс адатта бир нече саатка созулат. Учкучтар, суучулдар, кессончулар иштей турган демейдеги басымда ткандын азот менен каныгуусу алардынКененирээк...

Дем алуу системасы

Дем алуу системасы — организм менен сырткы чөйрөнүн (абанын) ортосунда газ алмашууну ишке ашыруучу органдар жыйындысы. Д. а. с. аба өткөрүүчү жолдордон (мурун көңдөйү, коко, кекиртек жана бронхтор) жана өпкөдөн турат. Мурун көңдөйүндө, ошондой эле жыт сезүү органы да жайгашкан (Шилтеме: Мурун, Мурундун кошумча кобулдары). Аба мурун көңдөйү аркылуу өтүп жылып, нымдалып, тазаланатКененирээк...