Диагноз жана диагностика

Диагноз — оорулуунун абалы жана оору жөнүндө кыскача медициналык корутунду. Медицинанын атайын бөлүмү — диагностика иштеп чыккан методдун жардамы менен ооруңун белгилерин оорулуудан сурап билүү (Шилтеме: Анамнез), ошондой эле оорулууну ар тараптан текшерүүнүн натыйжасында коюлат. Д-ду так коюунун оорулууну туура дарылоодо гана эмес, ошондой эле алдын алуу чараларын жүргүзүүдө да мааниси чоң. Диагностика — оорунун белгилерин изилдөө жана ага диагноз коюу ыкмалары,Кененирээк...

Диатез

Диатез — организмдин кадимки дүүлүктүргүчтөргө өзгөчө реакциясы, тигил же бул ооруга жакындыгы; организмдин тубаса же кийин пайда болгон өзгөчө сезгичтиги. Айрыкча жаш балдарда көп байкалат. Зат алмашуунун бузулушунан пайда болгон экссудат — катардык Д. кеңири таралган, анда айрым тамак-аш (көбүнчө сүт, жумуртка, кулпунай, цитрус жемиштери, бал, шоколад) жакпайт. Негизги белгиси: тизедеКененирээк...

Диета

Диета — дени соо жана оорулуу кишинин тамактануу режими. Анын негизи — организмдин азык заттарды керектөөсүн камсыз кылуу. Дени соо кишинин кесибине, жашына жараша тамактануу режимин түзүүнү — тамактануу гигиенасы, ал эми оорулууга Д-ны иштеп чыгууну диетология (мүнөздөп тамактануу жөнүндө илим) изилдейт. Ооруга жараша түзүлгөн Д. негизинен карын менен он эки эли ичегинин жара оорусу, колит, өтө семирүүдө пайдаланылат. Ар бир Д-нын оорунун стадиясына жараша түрү болот. Туура түзүлгөнКененирээк...

Дезактивация (деконтаминация)

Дезактивация (деконтаминация) — сырткы чөйрөдөгү объектилерден (курулуш, курал, буюм, кийим, суу, тамак продуктулары жана башка) радиоактивдүү заттарды жоготуу. Адамдын денесинен радиоактивдүү заттар санитариялык тазалоо жолу менен жок кылынат. Д. ядролук курулуштар аварияга учураганда, радиоактивдүү заттар менен иштөөдө жана ташууда коопсуздук эрежелери бузулуп, чөйрө радиоактивдүү заттар мененКененирээк...

Дезинфекция (жугушсуздандыруу)

Дезинфекция (жугушсуздандыруу) — жугуштуу оорулардын козгогучтарын (бактерия, вирустар жана башка) жок кылуу. Д-га дезинсекция (адамга зыяндуу курт-кумурска, кенелерди жок кылуу), дератизация (зыяндуу кемирүүчүлөрдү жок кылуу) да кирет. Д. күндөлүк (оорулуу жаткан жерде үзгүлтүксүз жүргүзүлөт), акыркы (оорулуу ооруканага жаткырылгандан же айыккандан кийин) жана алдын алуучу (ыпылас суу, таштандылар, адам көп чогулганКененирээк...

Дезинфекциялоочу каражаттар

Дезинфекциялоочу каражаттар айлана-чөйрөдөгү оору козгоочу микроорганизмдерди жок кылуу үчүн пайдаланылат. Хим. каражаттарды тандоодо, анын өлчөмүн, концентрациясына жугушсуздандыруу узактыгын белгилөөдө оору козгогучтун касиети жана дезинфекциялануучу объекттин өзгөчөлүгү эске алынат. Көп колдонулуучу химиялык Д. к-га хлорамин, хлордуу акиташ, кальций гипохлорити, формалинКененирээк...

Дезодорация

Дезодорация — жагымсыз жыттарды жок кылуу. Жагымсыз жыттар ар кандай таштандылар, киши жана жаныбарлар бөлүп чыгарган заттар, тамак-аш азыктары жана башка чирип ажыраганда пайда болот. Жагымсыз жыттар жылчыксыз жабылган жана начар желдетилген имараттарда болот. Кээ бир өнөр Жай ишканаларында (айрыкча тери, химиялык өнөр жайларда) өзгөчө жыттар байкалат. Имарат ж. б. объектилерди пайдалануунун санитариялык эрежелерин бузганда, коммуналыктиричилик объектилерин кир кармаганда,Кененирээк...