Вакцина

Вакцина — алсыздандырылган, өлтүрүлгөн оору козгогуч микроорганизмдерден (бактериялар, риккетсиялар, вирустар) жана алардын тиричилик аракетинен пайда болгон продуктылардан алынып, активдүү иммундоо, алдын алуу жана дарылоо үчүн колдонулуучу препарат. Организмге В - ны киргизүүдөн тийиштүү ооруларга жасалма активдүү иммунитет өнүгөт. 1796-ж. англ. врач Э. Женнер адамды чечек оорусунан сактоо үчүн уй чечегиненКененирээк...

Велоэргометрия

Велоэргометрия — велоэргометрдин (педалдуу аппарат) педалын кол же бут менен айлантып, өлчөнгөн (дозаланган) күч келтирүү менен функциялык изилдөө ыкмасы. Мында булчуңдар аткарган иштин жалпы көлөмүн жана күчүн текшерүүгө болот. В. соо жана түрдүү оорудан жапа чеккен адамдардын күч эмгегине жөндөмдүүлүгүн, жүрөк-кан тамыр системасынын функциялык абалын аныктоодо колдонулат.

Веналар

Веналар — денедеги бардык органдар менен ткандардан чогулган канды жүрөккө алып баруучу кан тамырлар. Алар эң эле ичке капиллярдан (венула) пайда болот. В. улам биригип отуруп, орто жана жоон В-га айланат. Акыры дененин төмөнкү бөлүгүнөн кан жыйноочу В. төмөнкү көңдөй, жогорку бөлүгүнөн кан жыйноочу В. жогорку көңдөй веналары деп аталат. Ал эми тамак сиңирүүчү органдардан (карын, уйку бези, он эки эли ичеги, ичке жана жоон ичеги, көк боор)Кененирээк...

Веналардын варикоздук кеңейиши

Веналардын варикоздук кеңейиши — веналардын узарып, ийри-буйру жана түйүн сымал болуп кеңейүүсү. Ал көбүнчө буттун, көтөн чучуктун жана урук чылбырчаларынын веналарында учурайт. Анын пайда болушуна вена капталынын тубаса (тукум куума) начардыгы, ийкемдүүлүгүнүн жоголушу, вена клапандарынын жетишсиздиги, бут веналарында кандын агышын кыйындатуучу,Кененирээк...

Венера оорулары

Венера оорулары — көбүнчө жыныс жолу менен жугуучу оорулардын тобу. Аларга котон жара, сүзөк, жумшак шанкр жана башка кирет. В. о-нын козгогучу 19-кылымдын аягына чейин табылган эмес. 1879-ж. немец венерологу А. Нейссер сүзөктүн, 1889-ж. Италия венерологу П. Ферради жумшак шанкрдын, 1905-ж. немец илимпоздору Ф. Шаудин менен Е. Гоффман котон жаранын козгогучунКененирээк...

Вибриондор, вирилизм жана вируденттүүлүк

Вибриондор — үтүр сымал ийрейген, кыска таякча түрүндөгү бактериялар. алардын эки учунда куйрукчалары болгондуктан абдан тез кыймылдашат. жаратылышта в-дун түрлөрү көп. алардын көпчүлүгү зыянсыз; ачык сууларда, көлмөлөрдө, топуракта, ичегиде жашайт. патогендүү түрлөрү жаныбарларда вибриоз, кишиде холера ооруларын козгойт, шилтеме: вирустар. вирилизм — аялдарда эркектик экинчи жыныс белгилеринин пайда болушу (булчуңдарынын өтө өөрчүшү, үндүн өзгөрүшү, сакал-муруттун өсүшү жанаКененирээк...

Вируска каршы дарылар

Вируска каршы дарылар - аларга биологиялык препараттар — гамма-глобулин, интерферон, ошондой эле айрым химиялык каражаттар кирет. Гамма-глобулин — кан сары суусундагы белок фракцияларынын бири: гамма - глобулин препараттарында микроорганизмдерди — оору козгогучтарды жок кылуучу антитело болот. Ал донордун (тигил же бул инфекцияга каршы эмделген) канынан, вакциналанган малдын канынан жана башка алынат.Кененирээк...