Врачтык аймак

Врачтык аймак — дарылоо-алдын алуу мекемелеринин медициналык кызматкерлери тейлөөчү белгилүү сандагы калкы бар территория. Аймактык принципте терапевттер, балдар врачы, акушер-гинекологдор, фтизиатрлар жана алардын жардамчылары — участкалык медсестралар иштейт. В. а. айылдык, шаардык жана цехтик болуп айырмаланат. Айылдык В. а-та калкты дарылоо, алдын алуу, санитариялык жана эпидемияга каршы чаралардыКененирээк...

Врачтык консультациялык комиссия

Врачтык консультациялык комиссия (ВКК) дарылоо мекемелеринде (поликлиникасы же амбулаториясы бар ооруканаларда, поликлиникаларда, адистештирилген диспансерлерде жана башка) түзүлөт. Ал үч кишиден эксперт боюнча башкы врачтын орун басары, бөлүмдүн башчысы жана дарылоочу врачтан түзүлөт. ВКК гана жумушка жарамсыздык барагын 6 күндөн ашык мөөнөткө узарта алат, убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча талаш суроолорду чечет, узак ооругандардыКененирээк...

Врачтык көзөмөл

Врачтык көзөмөл физкультура жана спортто — физкультура жана спорт менен машыгууларды медициналык тейлөө боюнча чаралар системасы. В. к-дү жогорку окуу жайларындагы ыктыярдуу спорт коодедору менен балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорт мектептериндеги В. Шилтеме: кабинети жана райондук поликлиника, айылдыкКененирээк...

Вульвовагинит

Вульвовагинит — аялдардын жыныс органынын сыртынын (вульвасынын) жана кынынын сезгенүүсү. Мында жыныс кынынан ак суюктук көп бөлүнөт, жыныс органдарынын сырты дүүлүгүп кычышат, ооруйт. Сырткы жыныс органдары, чурай кызарышы мүмкүн. Өз убагында дарыланса тез айыгуу ыктымал. Ооруну убагында дарылабаса өнөкөткө айланып, жыныс кынынын алдыңкы жана арткы капталы бири-бирине жабышуусу, ал эми кыздарда (3—4 жаштагы) жыныс эриндеринин биригип өсүшү мүмкүн. В-ти ар кандай микробдор пайда кылат. ОоругаКененирээк...

Васкулит

Васкулит — кан тамыр капталынын сезгениши. В. өзүнчө жана башка оорунун кабылдоосунан болушу мүмкүн. Инфекциялык жана инфекция - аллергиялык ооруларда (кызыл жүгүрүк, сепсис, баш келте жана башка) болот. В-ке ысытма, тери-геморрагиялык жана булчуң-муун оорулары, өтө арыктоо, жүрөк, бөйрөк, көк боор, өпкөнүн жабыркашы мүнөздүү. Көбүнчө кан тамырлардынКененирээк...

Вегетатив нерв системасынын оорулары жана аларды алдын алуу

Кээ бир кишилердин В. н. с-нын жөнго салуусу төрөлгөндөн эле жетишсиз болуп, алар ысык менен суукту көтөрө албайт, толкунданса тез кызарат же кубарат, тердеп, жүрөгү тез согот. Мунун баары вегетатив дистониясынын белгилери. В. н. с-нын бузулушу жугуштуу оорулар менен ооруганда, мышьяк, коргошун, сымап менен өнөкөт ууланганда, баш травма алганда,Кененирээк...

Велосипед спорту

Велосипед спорту — спорттун түрү. Ага шосседе, белгилүү жерде жана атайын спорттук курулмада (тректерде) велосипед менен жарышуу кирет. В. с-на катышуу ден соолукту чыңдайт. Спорттук ылдам жарышууга катышкан велосипедчилердин айрыкча бут булчуңдары жакшы өөрчүйт, ощондуктан аларга спорттун башка түрлөрү (сууда сүзүү, кайык айдоо жана башка) менен машыгуу сунуш кылынат. Түз жолдо велосипед тээп сейилдөөКененирээк...