Жанылмачтар

Жаны "жанылмачтар" жыйнагын ушул макалага чогулттук. Жанылмач жөнүндө айта кетсек, жанылмачтар кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында жаңылмачтардынКененирээк...

Элечек

Элечек


Кыргыздын улуттук кийими, тактап айтканда айымдардын баш кийими "элечек" жөнүндө маалымат бере кетели. Анын негизги бөлүктөрү кандай, кантип оролот жана башка ушу сыяктуу маалыматтар.Кененирээк...