Последние комментарии

Подписаться по RSS
Список комментаторов

Көбүргөн
Дегенерация
Булут, топон суу жана кар жөнүндө
Ат адамдын канаты
Илим деген эмне
Компьютердин тарыхы
Айкидо
Жусуп Баласагуни жана анын Кут алчу билим чыгармасы
Омур баян жазуу
Тайлак баатыр
Мифтер
Байыркы Ош шаары
Жаачы жылдызы
Текечер жылдызы
Буттун оорусу
Кантип максат коюуу керек?
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)
Жарандардын экологиялык укугу
Жеңил атлетика
Металлдар
Караханийлер мамлекети
Kalmamat Kulamshaev
Асанкул Жаркынбаев (1931-1996)
Кыргыз элинин сөз маданияты чечендик онор
Коркпо
Коррупция деген эмне
Эр Төштүк
Кантип агарса болот
Мукаш Абдраев
Корея мамлекети
Маданият деген эмне
Кызыл карышкыр
Фергана тоо кыркасы
Ысык-көл уламышы