Последние комментарии

Подписаться по RSS
Список комментаторов

Резюме кыргызча
Жаңыл Мырзанын эпостогу образы
беш ыргай
Жусуп Абдрахманов
Парапроктит
Балык айымдар
Жусуп Баласагуни жана анын Кут алчу билим чыгармасы
Күз мезгили
Чыңгыз Айтматов Саманчынын жолу
Табышмак
Диалект
Кыргыз элинин сөз маданияты чечендик онор
Чынгыз Айтматов
Осмонаалы Сыдык уулу (1875-1942)
Тараза жана арстан
Тилекмат аке
Компьютердин тарыхы
Тайлак баатыр
Алымкул Усенбаев омур баяны
Буттун оорусу
Жердин кабыгы
Мугалим жана мугалимдер күнү
Курманбек эпосундагы каармандардын образдары
Абийир жана ар-намыс
Ормон хан (1792-1855)
Тендер
Кытай
Коррупция деген эмне
Чолпон-Ата
Жаачы жылдызы
Компьютердин тузулушу
Терминдер
балама
Эмбриология