Последние комментарии

Подписаться по RSS
Список комментаторов

Күн системасы
Суу пери жылдызы
Сүймөнкул Чокморов (1939-1992)
Жаачы жылдызы
Багыныңкы сүйлөм
Адам укуктары
Гигиена
Кыргыз турагы - Боз уй
Сайтка көмөктөшүү
Александр Македонский
Жарандык согуш жана согуштан кийинки кайра куруу (9)
Жылуулук сыйымдуулугу
Чаян мырзалар
Ысык-көл уламышы
Физикалык билим берүү
Каракуш мээ
Кош капкалуу моллюскалар
Мамбетакун Мамбетжума
Информатика
Мукай Элебаев
Кой жылдызы
Клетка
Нерв оорулары
Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги
Терпендер
Осмонаалы Сыдык уулу (1875-1942)
Маалымат издөө жана табуу
Жайнакова Айнек
Коло доору
Чолпон-Ата
Каныккан жана каныкпаган эритмелер
Бобушев Темирбек Сейтказиевич
Чылпагын алам деп, көзүн чукуп салыптыр дейт мындайды