Медицина

Подписаться на эту рубрику по RSS

Иллюзиялар

Иллюзиялар — турмуштагы чыныгы нерселерди жана көрүнүштөрдү жаңылыш кабыл алуу. И. түрдүүчө айырмаланат. Сезүү органдарынын бөтөнчө функцияларына байланышкан И. физиологиялык деп аталат. Мындай И. айлана - чөйрөнүн объективдүү касиеттери менен шартталат. Психикалык И. адамдын сезүү-туюмунун өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Психиатриялык тажрыйбада көбүнчө угуу жана көрүү И-ы көп учурайт. И. адатта оорулуу адамдарда байкалат, кээде дени сак адамдарда да кездешет. Аны башка кайгы-капа да күчөтүшүКененирээк...

Имбецилдүүлүк

Имбецилдүүлүк — олигофрениянын орточо түрү. Идиотия менен дебилдүүлүктүн ортосундагы абал. Мындай оорулуу начар сүйлөп, ыраатсыз, тайкы ой жүгүртөт, бирок идиотияга караганда жакшыраак. Буюмга ой токтотуусу кыска болгондуктан, көргөнүн тез унутат. Окууга, жазууга үйрөтүү кыйын. Аларды өзүн өзү тейлөөнүн оңой жолуна, мисалы, кир жууганга, идиш тазалаганга, үй шыпырганга үйрөтүүгө болот. Туугандарын таанышат,Кененирээк...

Иммобилизация

Иммобилизация — травмага учураганда, сезгенгенде же башка катуу оору процесстеринде жабыркаган орган же дененин башка бөлүктөрүн тынчтандыруу максатында кыймылсыз абалды түзүү. И. транспорттук (убактылуу) жана дарылоочу болуп бөлүнөт. Дарылоочу И-ны көбүнчө гипстеп таңуу менен врач, кээде фельдшер жасайт. Транспорттук И. кырсыкКененирээк...

Иммун глобулиңдери

Иммун глобулиңдери — активдүү антителосу бар глобулалуу белоктор. Омурткалуу жаныбарлардын жана кишинин кан сары суусунда, ошондой эле уузда, шилекейде, жаш суюктугунда, тамак сиңирүү жолунун бездери бөлүп чыгарган секретте болот. Бардык И. ү. кандайдыр бир антигендин антителосу болуп эсептелет. Алардын 5 түрү (м, 6г, А, е, д) бар. Организмдеги антигенге каршы эң алгач молекулалык салмагы чоң «м» И. г. пайда болот. АнданКененирээк...

Импотенция (жыныс алсыздыгы)

Импотенция (жыныс алсыздыгы) негизинен эркектин жыныстык катнашууга жөндөмсүз абалы. И-га айрыкча ички жана сырткы жыныс органдарынын (простата бези, тукум ыйлаакчалары, эн бези, жыныс мүчөсү) тубаса кемтиги, функциясынын бузулушу себеп болот. Жыныстык катнашууда өзүн өзү кемсинтүү, ооруну сезүү, бири бирин жактырбоо же түгөйлөрдүн уялышы жыныстык катнашуунун начарлашына алып келет. МындайКененирээк...