Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Эрен Улук

Тибет олкосуно жоногон (8-к.) кыргыз элинин элчиси. Маалымат Алтын-Колдогу (Хакасия) кыргыздарга таандыкташ бетине жазылган рунага окшош жазма эстеликте (Алтын-Кол II) жазылган. Бул эстеликКененирээк...

Барсбек

Барсбек, Ынанчу Алп Билге - 7чи кылымдын аяк жагы 8чи кылымдындын баш жагында Енисей Кыргыз каганынын башчысы. Барсбектин тушунда кыргыз элчилери Тибетке, Кытайга, Тургош каганына жиберилипКененирээк...

Барсбек кыргыздардын каганы

7-кылымдын аягы - 8-кылымдын башында кыргыздардын Енисейдеги мамлекети коншуларын олуттуу эсептешууго мажбурлаган. Анын башында Барсбек ажо турган. Анын урматына жазылган эпитафиядагы маалыматтар боюнчаКененирээк...