Кыргыз тамак-аштары

Подписаться на эту рубрику по RSS

Нарын

"Нарын" (бешбармак) кыргыз калкынын эзелтен бери жеп келаткан эски, кадырман тамактарынан. Ал тууралуу жомоктордо, эпостордо жана элдик ырларда небир сонун фольклордук маалыматтар бар. Нарын - туураган эттен болот.

Кененирээк...

Устукандар

"Устукандар" аш, той берип же мейман күтүүдө тамак берүү салтынын эң бийик жери устукан тартуу. Аны союш сойгон учурда берет. Туздаган же сүр эттен да устукан болгону менен союш союлгандагы мааниге жете бербейт.

Кененирээк...

Ысык тамактар

Кыргыз оокаттарынын адемиси да, абзели да, сыймыгы да, чүйгүнү да - "ысык тамактар". Биздин улуттук тамактануубузда, бөтөнчө ысык оокаттарда өтө орчундуу орунду ээлеген - эт.

Кененирээк...

Түймөч кылуу

"Түймөч кылуу" Күз башынан ойдогудай семиртилген малды союп, этин чыпчыргасын коротпой, кардына шыкай салып, (кичине туз кошуп), муздак жайга тоңдуруп коюп, жазда, үзүмчүлүктө (узун сарыда) ачып, тамак кылып оокаттануу.

Кененирээк...

Сайсагызган

"Сайсагызган" сайда экен, сан жылкы колхоз байда экен... деген ырды угабыз. Сайсагызган жаны жай албаган, боз таркылдактын көлөмүндөй куш - дейт. Бул Таласта, Кетмен-Тободо, Чаткалда, Алай-Куу тарапта кездешет.

Кененирээк...

Жапма челек

Байыркы кыргыздарда "Жапма челек" бул жашырып, башкаларга көрсөтпөй, ичкен тамак катарына кирген десек да ашык болбос. Илгери кыргыз эли көчмөн абалда жашаган кезде буудай, арпа аз эгишчү, ошондуктан эгин тартыш

Кененирээк...