Кол өнөрчүлүк

Подписаться на эту рубрику по RSS

Ээрди сынпостоо

Ээрди сынпостооЭэрди сынпостоо — капталган булгаарыга кооздук түшүрүү. Түшүрүүчү сынпостоодо мурун ээрди булгаары аркылуу каптайт. Мунун каптыргалары да булгаары болот. Ал тердикти жаап турат. Ошого чебер өзүнүн чийим шибегеси менен оболуКененирээк...

Ээрди токуу

Ээрди токууЭэрди токуу — атты минүүгө даярдоо. Абалы ичмек салынат. Ичи кийиз шөкөттөлгөн тердиктин үстүнө ат жабдуу түшүп, кош желдик бастырылат. Мурун куюшкан анан көмөлдүрүктөн кийин — басмайыл тартылып, жүгөн катылат. Белине ээрди кондурганда туурда турган куштай көрүнүп, ат соорусунанКененирээк...

Эки жүздүү терме

Эки жүздүү терме — буюмдун эки жагына тең көркөм көчөт түшүрүү. Өрмөкчүлүккө ал — көркөм көчөт түшүрүүнүн татаал түрү. Мунун өрмөгү адаттагыдай эле курулат. Мисалы, боз үйдүн «жел боосун» (түндүк боо) согуу үчүн өрмөктөгү күзүк байланбаган жипти — сол жип (ургаачысы) дейли. Күзүк байланганКененирээк...

Элдик аваздык аспаптар жана элдик чебер

Элдик аваздык аспаптар — кыргыз эли таланттарга бай. Алар ар түрдүү үндүү аспаптарга ойной жана ошолордун коштоосунда ырдай да, бийлей да билишкен. Андай аваздык аспаптарга комуз, темир комуз, жыгач ооз комуз, чоор,Кененирээк...

Ээр каптоо

Ээр каптоо — ээрди каптоо төрт бөлүктөн турат. Абалы алдын, эки каптыргасынын баш-баштары, чарбасы, үстү капталат. Териге өзүнчө өң берүү үчүн кадимки кара тушту (сыяны) пайдалангандар бар. Аны чылгый теринин ич жагына сыйпайт. Ошондо ал сырткы өңүнө чыгат. Ансыз ээр кадимки жыдытылган карындайКененирээк...