Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Аккуу

Аккуу - алп жана күчтүү куштардын бири, ал байыртадан эле сулуулук менен сүйүүнүн, тазалык менен назиктиктин символу катары айтылып келет. АккууКененирээк...

Ак кайың

Ак кайың жөнүндө көптөгөн ырлар жазылган. Россиянин мыкты сүрөтчүлөрү анын сүрөтүн тартышкан. Ак кайың - жогору карай бутактап өсүүчү, сымбаттуу дарак. Карт дарактардын өйдөңкү шагы коюу болгондуктан,Кененирээк...

Акча

Мындан бир нече миң жыл мурда адамдар акча деген эмне экендигин билишкен эмес. Алар бири-бири менен ар кандай нерселерди жөн эле алмашып келишкен.Кененирээк...