Биографиялар

Подписаться на эту рубрику по RSS

Намазбеков Калыс

Намазбеков Калыс 1933-жылы Жети-Огуз районундагы Жениш айылында туулган. Кыргыз Республикасынын мал чарбасына эмгек синирген устаты. Эмгек жолун 1945-жылы жумушчу болуп иштоодон баштап, 1956-жылы Каракол айыл чарба техникумунда, 1962-жылдан Жети-Огуз районундагы «Коммунизм» колхозунда баш чабан болуп эмгектенген. 1970-жылы ар 100 тубар койдон 140 козу, ар койдон 3,5кгдан жун алган. Ленин, Октябрь Революциясы ордендери жана медалдар менен сыйланган.Кененирээк...

Мухаммед Кыргыз

Мухаммед КыргызМухаммед Кыргыз (cанжырада Тагай бий деп айтылат) азыркы Кыргызстандын аймагында жашаган кыргыз урууларынын он жана сол канаттарын биринчи болуп бириктирип, бекемдеген. Ал 1508-жылы ак кийизге салынып хан которулгон. Ушундан кийин ага Мухаммед кыргыз деген ысым ыйгарылган. Анын максаты кыргыздарды бириктируу жана ошол заманКененирээк...

Муратаалы Күрөңкөев (1860-1949)

Муратаалы Күрөңкөев (1860-1949)Силер Кер өзөн деген күүнү уктуңар беле? Ал күүнүн автору кыргыз элинин залкар комузчусу, кыякчысы жана чоорчусу Муратаалы Күрөңкеев. Муратаалы Күрөңкөев ким экенин да билесиңер. М. Күрөңкөев музыканы кесип кылып келген үй-бүлөдө төрөлгөн.

Чоң атасы Белек, анын атасы Жанкиши жана өз атасы Коронкой кылкыяк, керней, сурнай, чоор тарткан, домбра, комуз черткен өнөрпөз адамдар болушкан. Күрөңкөйдүн ысмы чоң комузчу катары көпчүлүккө кеңири таралган. Муратаалы 10-11Кененирээк...

Мукашева Кайыр

Мукашева КайырМукашева Кайыр 1938-жылы Кыргыз ССРинин Тон районундагы Улахол айылында туулган. Эмгек жолун Улахол асыл-тукум мал остуруу чарбасында баштаган. 1965-жылы ага бекитилип берилген койлордун ар жузунон 128ден козу жана ар бир койдон 4,7кг жун алган. Кой чарбасын онуктуруудо жана анын продуктуулугун жогорулатууда жетишкен зор ийгиликтери учун СССР Жогорку Советинин Президиуму 1966-жылыКененирээк...

Муратбек Рыскулов (1907-1974)

Айылдагы кең клубдун ичинде бут коёрго жер жок. Орундук жетишпей тикесинен тик тургандар канча! Буттарынын талыганын сезишпей, канча убактан бери - сахнадан көздөрүн албай отурушат. Жүздөрүн бирде кубаныч араласа, бирде өкүнүч, бирде кыжырдануу чулгайт.

Сахнада оюн жүрүп жатты. Тейитбек хан кара өзгөйлүгүн карматып, жоо каптап келатса өз уулуна ат бербей, адамкерчиликтен кетип, элинин тилегине каршылык көрсөттү. Алдына атакелеп келген келинин көңүлүн калтырып, уулу КурманбеккеКененирээк...